top of page

Kişisel Verilerin Korunmasındaki Amaç Nedir?

2010 yılında 5982 sayılı Kanunla Anayasanın 20. maddesine eklenen fıkra ile, herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak teminat altına alınmıştır.


Bu bağlamda, bireylerin kendilerini ilgilendiren kişisel veriler üzerinde hangi hak ve yetkilere sahip olduğu ve kişisel verilerin hangi hallerde işlenebileceği hükme bağlanırken, kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği öngörülmektedir.


Kanunun 1. maddesinde Kanunun amacı açık bir şekilde belirtilmiştir.

Bu maddeye göre Kanunun amacı:

• Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak,

• Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek (disiplin altına almak),

• Kişilerin mahremiyetini korumak (özel hayatın gizliliği),

• Kişisel veri güvenliğini sağlamak,

olarak sayılabilir.


4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


Yazı: Blog2_Post
bottom of page