top of page
Siyah ve Sarı Noktalar Modern Eğitim Logo (1).png

Sıkça Sorulan Sorular

SSS: SSS

KVKK Nedir ve Amacı Nedir?

KVKK Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu olarak özetleyebileceğimiz. Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek (disiplin altına almak),kişilerin mahremiyetini korumak (özel hayatın gizliliği),kişisel veri güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Kvkk Kimleri Kapsar?

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır. Kanunun belirlediği usul ve esaslar kural olarak tüm kurum ve kuruluşlar için geçerlidir.6698 sayılı Kanun kapsamında koruma altına alınan kişisel veriler sadece gerçek kişilere ait olan kişisel veriler olup, tüzel kişilere ait olanlar koruma altında bulunmamaktadır. Fakat tüzel kişiye ait verinin elde edilmesi, bir veya birden fazla gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesine neden oluyor ise, bu tür verilerin de Kanunun korumasından yararlanması mümkün olabilir.

Kvkk Kimeri Kapsamaz?

Bu konu kanunda;
Tamamen Kanun Kapsamı Dışında Tutulan Haller ve Kısmen Kanun Kapsamı Dışında Tutulan Haller olarak 2ye ayrılmıştır.

bottom of page